Státní magisterská zkouška v programu Informatika, obor Paralelní a distribuované systémy N-IN PDS

Oficiální znění otázek

mgr-szz/in-pds.txt · Poslední úprava: 2016/07/28 10:31 autor: xm
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0