Zadání

Modely distribuovaných systémů - základní pojmy a pricipy, synchronní a asynchronní komunikace. Synchronizace. Detekce ukončení. Problém vzájemného vyloučení a problém uváznutí a jejich řešení. Problém volby vedoucího prvku - vliv topologie a její znalosti/neznalosti na složitost řešení problému.

Vypracování

Předměty

Použitá literatura

Související otázky

You could leave a comment if you were logged in.
mgr-szz/in-pds/9-pds.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0