Státní magisterská zkouška v programu Informatika, obor Počítačové systémy N-IN POS

  • Struktury OS, služby OS, architektury OS, procesy a vlákna, plánování běhu procesů a vláken, komunikace a synchronizace procesů, uváznutí, správa paměti a virtualizace paměti, ovládání vstupů a výstupů.
  • PB152, PA150
  • Analýza složitosti, amortizovaná složitost. Techniky návrhu algoritmů (rozděl a panuj, dynamické programování, hladové strategie). Pokročilé datové struktury (haldy, union-find struktury). Algoritmy pro práci s řetězci (algoritmy Karp-Rabin, KMP, Boyer-Moore, užití konečných automatů).
  • IV003
  • Kódování dat, kompresní kódování dat, organizace souborů dat. Indexování a hašování, bitmapové indexy, dynamické hašování. Vyhodnocení dotazů, transformační pravidla, statistiky a odhady. Optimalizace dotazů a schématu. Zabezpečení báze dat, přístupová práva. Transakce, řízení souběžných transakcí, systémy obnovy transakcí po výpadku.
  • PV062, PA152, PA150
  • Základní pojmy a principy, synchronní a asynchronní komunikace. Synchronizace. Detekce ukončení. Problém vzájemného vyloučení a problém uváznutí a jejich řešení. Problém volby vedoucího prvku. Vliv topologie a její znalosti/neznalosti na složitost řešení problému.
  • PA150, IV100
  • Proces vývoje SW. Metodika Unified Process. Agilní vývoj SW. Fáze testování a typy testů. Softwarové metriky, refaktoring kódu. Kvalita softwaru. Odhadování nákladů a času vývoje SW. Údržba a znovupoužitelnost.
  • PA017, PA104
  • Návrhové vzory. Softwarové architektury. Rozhraní komponent, signatury a omezující podmínky služeb, OCL. Komponentové systémy a modely, kvalitativní aspekty služeb (QoS). Objektové metody vývoje softwaru, RUP.
  • PA103
  • Signály, digitální a analogové vysílání, kódování dat, multiplexing, chybové řízení, metody řízení přístupu k médiu a celkové řízení datového spoje.
  • PV169, PV183
  • Principy, architektury. Spojované a nespojované sítě, OSI model, protokoly v prostředí Internetu. Směrování, základní služby počítačových sítí, správa a bezpečnost sítí. Pokročilé síťové a transportní protokoly, distribuované aplikace, protokoly aplikační vrstvy.
  • PA151, PA159 , PA160
  • Principy řízení bezpečnosti v organizaci, řízení rizik, politika informační bezpečnosti, systém řízení informační bezpečnosti, hodnocení úrovně informační bezpečnosti.
  • PV080, PV017
  • Logika 1.řádu (FOL) a monadická logika 2.řádu (MSOL): syntax a sémantika FOL a MSOL, principy převoditelnosti mezi FA a formulemi MSOL. Automaty nad nekonečnými slovy a omega-regulární jazyky.
  • IA006
  • Formalizace základních grafových pojmů, reprezentace grafů. Souvislost grafu, barevnost, rovinné grafy. Algoritmy (včetně složitosti): prohledávání grafu do šířky a do hloubky, nejkratší vzdálenosti, kostry, toky v sítích.
  • MA010

(Verze 2019)

mgr-szz/in-pos.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0