IN-POS 8. Počítačové sítě

Zadání

  • Principy, architektury.
  • Spojované a nespojované sítě, OSI model, protokoly v prostředí Internetu.
  • Směrování, základní služby počítačových sítí, správa a bezpečnost sítí.
  • Pokročilé síťové a transportní protokoly, distribuované aplikace, protokoly aplikační vrstvy.
  • PA151, PA159, PA160

Vypracování

Základní pojmy, Principy, Architektury. Spojované a nespojované sítě, OSI model, Protokoly v prostředí Internetu. Směrování, základní služby počítačových sítí, správa a bezpečnost sítí.

Pokročilé síťové a transportní protokoly

Distribuované aplikace, protokoly aplikační vrstvy

mgr-szz/in-pos/8-pos.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0