Způsob zobrazení dané informace pomocí některé z grafických reprezentací.

Visualization pipeline
- Data modeling
- Data selection
- Data to visual mappings
- Scene parameter settings (view transformations)
- Rendering or generation of the visualization

Metriky vizualizace
Expressiveness (expresivita) prezentuje danou informaci a právě jenom ji. Tedy do vizualizace nezanáší chybnou informaci.
Effectivness Vizualizace je efektivní, když je možné ji interpretovat přesně a rychle a jestliže je možné ji zobrazit (renderovat) „za rozumnou cenu“.

Juxtaposition vs. superposition

Vizualní proměné
- Pozice
- Tvar
- Velikost
- Jas
- Barva
- Orientace
- Textura
- Pohyb

Některé vizualizace
Choropletové mapy
RadViz
Chernoffovy obličeje

mgr-szz/in-gra/17-gra.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0