Zadání

Viditelnost v prostoru obrazu a v prostoru objektů. Algoritmy, a jejich aplikace. Odstřelovací techniky.

Přehled technik a algoritmů

Algoritmy, a jejich aplikace

Malířův alg., malířův alg. s BSP stromem, z-buffer, vrhání paprsku, vrhání paprsku CSG scénou, Robertsův a Appelův alg., alg. plovoucího horizontu., Warnockův alg. dělení obrazovky
K diskuzi: vynechán Watkinsův alg. řádkového rozkladu a Weiler-Atherton (ve slidech PB009 jsou, ale nejsou v knize Moderní poč. grafika (Pozn.: Weiler-Atherton JE v tej knihe, na str. 362))

Odstřelovací techniky

Odstřelování zadních ploch, podle pohledového objemu, portálové odstřelování, odstřelování zakrytích částí (okluze)

mgr-szz/in-gra/4-gra.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0