10. Secure HW

Zadání

Využití hardwaru pro ochranu citlivých/kryptografických dat a operací s nimi. Čipové karty a jejich role bezpečnostního mechanismu.

Vypracování

HSM

 • pro zajištění bezpečného (a rychlého) zpracování, komunikace a ukládání (extrémně) citlivých dat
 • uložení dat jako jsou (nezašifrované) klíče na disku nebo v paměti je problematické, protože může dojít k jejich získání útočníkem (odstránkování paměti, záloha na nezašifrovaný disk, reset a boot do systému, který analyzuje obsah RAM, který ještě nezmizel apod.)
 • tradičně používány v bankovním sektoru a v posledních pár desítkách let také certifikačním i autoritami
 • komunikace mezi zařízením a HSM pouze přes API - PKCS#11 nebo Common Cryptographic Architecture (CCA)
 • díky omezené funkcionalitě a jednoduchému návrhu snáze verifikovatelný a testovatelný než mnoho-účelové systémy
 • různé části (architektura):
  • mechanismy pro fyzickou ochranu (senzory, zalití v oceli…)
  • generátory (skutečně) náhodných čísel (s alg. ochranou proti side channel útokům)
  • speciální koprocesory pro sym. i (především) asym. kryptografii
  • Non-Volatile RAM pro uchování dat (stálý zdroj napětí např. pomocí baterie)
  • I/O moduly
  • baterie
  • a další …
 • Fyzická bezpečnost
  • neoprávněná manipulace (tampering) by měla:
   • být znesnadněna - tamper resistance
   • zanechat stopy - tamper evindence
   • být detekována (bezprostředně zjištěna) - tamper detection
   • vyvolat protiopatření - tamper response
  • různé druhy útoků:
   • fyzický invazivní (žíravina, odstranění obalu, mikrosondy) většinou drahé, nutné znát systém a mít vybavení - útoky pasivní nebo aktivní
   • fyzický polo-invazivní - UV, Rentgen, teplo, mráz atd.
 • Logická bezpečnost (logické - neinvazivní útoky)
  • Monitoring a útoky na postranní kanály (měření napětí, šumu, času krypto operací s ohledem na implementaci.)
  • útoky na API (PKCS #11, CCA)- nedostatečná kontrola parametrů, integrity klíčů, přístupových oprávnění atd.
 • Environmental security - chrání samotné zařízení (kamera, dva páry očí, politiky používání…)
 • Operational security - Měl by pracovat jen přes API a HW k tomu určený (falešné ATM terminál…)
 • Bezpečnostní požadavky certifikovány pomocí strandardu FIPS 140-2 (aktuální verze, v příštích letech očekávána 140-3), který definuje 4 úrovně bezpečnosti:
  1. není požadována fyzická bezpečnost
  2. je požadována zpětná zjistitelnost neoprávněné manipulace
  3. je požadována detekce a reakce na neoprávněnou manipulaci
  4. požadována ochrana proti narušení prostředí, ve kterém HSM pracuje
 • Příklady: 1 crypto software, 2 smart cards.
 • FIPS 140-3
  • vsech 11 oblasti redefinováno + nová úroveň (5) bezpečnosti, zesílení požadavků
 • Příklad HSM: ISIC, TPM chip, Inkarta CD …

Čipové karty

 • pasivní (chipcards) nebo aktivní (smartcards)
 • omezené prostředky - vše na jednom čipu, vyžadována malá spotřeba energie, málo RAM
 • operační systém v ROM, aplikace v EEPROM
 • podle komunikačního rozhraní se dělí na:
  • kontaktní
  • bezkontaktní
  • kombinované - jeden čip s oběma rozhraními
  • hybridní - více čipů s různými rozhraními

Smartcards

 • standardizovány ve standardech ISO-7816
 • komunikace zařízení s kartou pomocí APDU (Application Protocol Data Unit)
 • APDU
  • CLA - třída instrukce
  • INS - číslo instrukce
  • P1, P2 - data
  • Lc - délka vstupních dat (může být vynechána, pokud nejsou předávána vstupní data)
  • Data - vstupní data (nemusí být předávána)
  • Le - očekávaná délka výstupních dat (nemusí být uvedena, pokud nejsou očekávána data)
 • použití přes PC/SC - poskytuje jednotné nízkoúrovňové API pro práci s čipovými kartami (na Linuxu PC/SC-Lite), např. funkce (trochu moc konkrétní…):
  • SCardEstablishContext
  • SCardListReaders
  • SCardConnect
  • SCardReconnect
  • SCardDisconnect
  • SCardReleaseContext
  • SCardTransmit

Pasy s čipem

 • čip se vyrábí v Německu, karta s čipem ve Švýcarsku :)
 • Jedná se o čipovou kartu podle standardu ISO 14443, komunikuje pomocí zátěžové modulace, umožňuje komunikaci s více pasy v jednom poli
 • Obsahuje 16 datových skupin, aktuálně jen tři bývají obsazené:
  • DG1 - textové řádky fyzicky napsané na kartě
  • DG2 - barevná fotka (jpeg/jpeg2000)
  • DG3 - otisky prstů, ve formátu WSQ, původně používaným FBI
   • otisky jsou chráněny rozšířeným řízením přístupu - čtečka musí být autorizovaná vydávající zemí a obsahovat klíč pro rozšifrování otisku

Materiály

You could leave a comment if you were logged in.
mgr-szz/in-bit/10-bit.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0