6. Kryptoútoky

Útoky na kryptografické systémy a protokoly. Faktorizace a rozpoznání prvočísel.

Vypracování

Protocol attacks:

 • Man-in-the-middle attack (Diffie-Hellman MITM)
  • A a B ustavují klíč. Útočník E mezi nimi se vydává střídavě za A,B a odpovídá jim podle D-H.
  • Řešení - použití autentizace před samotným ustavením klíčů (např. pub. key krypto)
 • Reflection/replay attack (ISO-SC 27 protocol reflection attack)
  • replay attack, například na primitivní autentizaci pomocí HASHe. Pokud posílám jen hash hesla, útočník ho může odchytit a později použít celý hash k autentizaci.
  • Řešení Replay Challange-response s použitím Nonce nebo session keys (one-time pads, timestamps)
  • Reflection - přeposílání zpráv určených pro A Bčku.
  • Řešení Reflection- vázat identitu do zpráv, použití symetr. asym. krypto.
 • Interleaving attack (Lowe's attack on Needham Schroeder protocol - asymetrickou verzi, s použitím důvěryhodného serveru, který distribuuje klíče)
  • Mixování packetů z předchozích běhů, s možností změn v aktuálním.
  • Loweho útok je forma MITM útoku na slabé místo protokolu. Lowe navrhl fix úpravou protokolu tak, že v 6. kroku protokolu se neposílají jen 2 nonce šifrovaně, ale také identita B.
  • Obecné řešení podle handbook of aplied crypto: chained nonces
 • Chosen-text attack on challenge-response protocols (oracle attacks)
  • Útočník je schopen vytvářet challange a z odpovědí se snaží vyčíst klíč.
  • Řešení může být použití Zero-Knowledge protokolů
 • Forced-delay attack (zprávy mají sekvenční čísla)
  • DoS attack
  • Řešení použití TimeOutů pro spojení
 • Forward search attack
  • pre-compute all possible encryptions c_i = P_k(x_i) for whole space of x_i
  • find captured ciphertext in pre-computed database
  • suitable if x_i space is small
  • Patří sem rainbow tables? Asi jo
   • Útoky na hashovací funkce, předpočítání mnoha Hashů pro předpokládané vstupy (nebo pro vstupy 0-n bytů)
   • Dají se koupit celé disky s rainbow tables.
   • Ochrana je použítí dlouhých vstupů (pokud to jde, například vstup jsou hesla), nebo solení vstupů.
  • Zřejmě brute force attack

Hash function attacks:

 • Hrubou silou - závisí hlavně na délce výstupu. Pro 128b výstup musím vypočítat max 2^128 výstupů, abych našel kolizi 2. řádu (ne vstup, pokud neznám množinu vstupů).
 • Díky Birthday paradoxu mi ale stačí 2^{n/2}. Útočilo se tak na MD5, ale dřív byl MD5 prolomen díky kryptoanalýze.
  • Řešení - použití velké množiny dostatnečně dlouhých vstupů (solit hesla) a dlouhých výstupů.
 • Rainbow tables !
 • Útok pomocí kryptoanalýzy se u hashovacích fcí provádí s cílem najít kolizi u komprimační fce. (např. diferenciální kryptoanalýza)
 • Pseudo-collision attack
 • Chaining attack (meet-in-the-middle, fixed-point, differential), zřejmě druh kryptoanalýzy pomocí útoku na kompresní funkci f.

Cryptosystem attacks - 1 division:

 • Chosen-plaintext (attacker chooses plaintext, access to encryption function, obtains ciphertext encrypted under unknown key)
 • Chosen-ciphertext (attacker chooses ciphertext, access to decryption function, obtains plaintext)
 • Known-plaintext (weaker, only known (plaintext, ciphertext) pairs encrypted under same key)
 • Ciphertext-only (weakest, only known ciphertexts - e.g. collected encrypted traffic - WEP crack uses this method)

Cryptosystem attacks - another division:

 • Brute-force attack
 • Dictionary attack
 • Meet-in-the middle attack (Triple/Double DES)
 • Side channel attack
  • timing analysis, power consumption analysis, electromagnetic emissions analysis
  • mainly targets asymmetric cryptography, modular exponentiation - time is linearly dependent on number of 1's in exponent (key)
 • Linear cryptanalysis
  • known plaintext útok
  • Na blokové šifry
  • Hledá lineární závislosti (aproximace) k jednotlivým akcím (S-boxy) šifer.
  • útok na DES (asi jen částečný úspěch, pořád je potřeba dost plaintextů, záleží na velikosti klíče)
 • Differential cryptanalysis (high-order, truncated, impossible)
  • Chosen plaintext útok
  • Statistická analýza rozdílů v plaintextových párech a v jejich příslušných

ciphertextech (Po jednotlivých kolech)

 • Př. AES kontruován, aby odolal Lineární i Dif kryptoanalýze
 • Podle mě navíc:
 • Interpolation attack
 • represent S-box and whole cipher as an algebraic function
 • Lagrange interpolation to determine coefficients
 • Integral attack (square attack; chosen plaintext attack)

Útoky na kryptografické systémy a protokoly.

Meet-in-the-middle

 • útok na symetrickou šifru
 • Předpokladem je, že útočník má k dispozici plaintext a cyphertext zašifrovaný dvakrát, pokaždé jiným klíčem.
  • C=ENC_{k_2}(ENC_{k_1}(P))
  • P=DEC_{k_1}(DEC_{k_2}(C))
 • Následně útočník zašifruje zprávu P všemi možnými klíči a získá množinu cyphertextů.
 • Pak postupně dešifruje zprávu C všemi kombinacemi klíčů a výsledné zprávy vyhledává v množině zpráv z předchozího bodu

SSL Stripping
https://nfsen.ics.muni.cz/public/presentations/sslstrip.pdf

 • MITM attack. Odchytávám komunikaci a všechny HTTPS downgraduju na HTTP.
 • Lze použít technik k donucení uživatele, který používá ustavené HTTPS spojení, aby se relogoval a pak použít předchozí bod.
 • Je potřeba uživatele přesvědčit, že je na bezpečné stránce (zelený zámeček v adresním řádku jako ikonka…)

Attacker can…

 • Record messages
 • Replay them later
  • Possibly in different order
  • Some repeatedly
  • Some not at all
 • Modify a part of or whole message

Faktorizace a rozpoznání prvočísel.

Primality testing

Proving that number is composite. Usually probabilistic proofs, either gives witness of compositeness or with high probability the number is prime.

 • Miller-Rabin primality testing (used for example by OpenSSL when generating primes for RSA key-pair). Widely used
 • Solovay-Strassen

Primality prooving

Prove that given number is prime (proof in mathematical sense).

 • AKS deterministic primality-proving algorithm running in polynomial time (with the hell of huge factor).
 • Pocklington-Lehmer primality test.
 • Elliptic curve test - very fast method for proving primality, Atkin test.

Factorization

Factorization of number N to its prime factors is indeed prove it is composite.
Metody:

 • Trial division (up to sqrt(N))
 • Euler's fact. method - cíl napsat n jako součet dvou čísel 2 různými způsoby n = a^2 + b^2 = c^2 + d^2
 • Fermat's factorization
 • Lenstra elliptic curve
 • Pollardův algoritmus
 • Quadratic sieve
  • data collection, hledání čísel se speciální vlastností = sieving
  • data processing, lineární kongruence na základě faktorizací z data collection.
 • General number field sieve
 • Shor's quantum algorithm
 • Na kvantových počítačích by to bylo jednoduché

Možná jen pro úplnost

 • Fermatova čísla F_i = 2^{2^i}. Fermat předpokládal, že taková F_i jsou prvočísla. Euler rozložil F_5
 • Ne všechna čísla dané délky jsou stejně obtížně faktorizovatelná, Semi-primes násobky dvou podobně dlouhých prvočísel je nejobtížnější rozložit.

Materiály

is.muni.cz/th/73040/fi_m/diplomka.pdf

Diskuze

, 2014/02/02 19:35

Nemáte tuhle otázku někdo zpracovánu jinak? Tohle se zdá být jen výčet termínů bez zasazení do kontextu, vysvětlení… Jistě jste si to pro sebe již někdo připravil, díky.

, 2014/02/09 20:10

Přepracoval jsem ji. Podle mě to původně byl jen výcuc pojmů z Handbook of Applied Cryptography

You could leave a comment if you were logged in.
mgr-szz/in-bit/6-bit.txt · Poslední úprava: 2020/04/12 16:56 (upraveno mimo DokuWiki)
Nahoru
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
chimeric.de = chi`s home Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0